Tongersesteenweg 18 bus 1 3730 Hoeselt
089 29 00 05 Contacteer ons

ORGANISATIE PRAKTIJK

Raadplegingen

Raadplegingen zijn enkel op afspraak. Wij voorzien 15  minuten per consultatie. Bij meerdere/complexe problemen zal uw arts u een vervolgafspraak voorstellen. Komt u met meerdere personen dan moet u meerdere afspraken boeken. Breng steeds uw identiteitskaart mee en biedt die spontaan aan. Dit is o.a. nodig voor de actualisatie van uw EMD (Elektronisch Medisch Dossier) en om uw verzekeringsstatuut na te kijken.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor wie zich niet kan verplaatsen en worden best voor 10u aangevraagd.

Huisbezoeken zijn een belangrijke tijdsinvestering van de arts.
De onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn heel wat beperkter dan in de eigen praktijkruimtes. Daarom vragen we, indien mogelijk, naar de praktijk te komen.

Uitslagen onderzoeken en inlichtingen

Indien u belt voor een uitslag van een onderzoek, dan doet u dit best in onderling overleg met de desbetreffende arts wanneer dit het best schikt voor de arts.
Telefoontjes verstoren het consult (niet fijn voor de arts of voor de patiënt).
Maak daarom zoveel mogelijk een consult voor het bespreken van de resultaten.

Voor onderstaande artsen kan u bellen tijdens het belmoment :

Dr Callebaut: dinsdag , donderdag en vrijdag van 18-19u
Dr Maene: iedere dag van 12u -13u

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden om deontologische redenen uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging.
Chronische medicatie wordt op consultatie voorgeschreven, vraag steeds voldoende medicatie tot aan de volgende afspraak (3 maanden)
Medicatie kan niet telefonisch of via mail aangevraagd worden!
Weet je nog welke voorschriften er op je eID staan?

Internet: www.voorschriftopzak.be

App:  Voorschrift op Zak

Stap 1: Surf naar de website of open de App
Stap 2: Log in via ItsMe
Stap 3: Bekijk je voorschriften

Afwezigheidsattest nodig?
Neem zo snel mogelijk diezelfde dag contact op met de huisarts.
Afwezigheidsattesten kunnen niet met terugwerkende kracht worden gemaakt!

Vraag uw arts nooit om een attest in te vullen dat niet strookt met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden!

Telefonische bereikbaarheid

secretariaatsmedewerkers:

  • elke ochtend tussen 8:00 u – 13:00 u
  • in de namiddag van 14:00 u – 18:00 u

Gelieve in de namiddag te telefoneren voor minder dringende zaken. Een afspraak kan u liefst online boeken